"KAPETANOVA KUĆA" - sobe za iznajmljivanje
Branka Gold, Markovićeva 54, 48260 Križevci HRVATSKA
tel. +385 (0)48-712-387, fax. +385 (0)48-270-425,
mob. +385 091-754-50-59

www.kapetanova-kuca.hr

e-mail: kontakt@kapetanova-kuca.hr